Demirköy Fatih Dökümhanesi, İlçemizin güneydoğu istikametinde ve ilçemize 3.800 metre mesafede bulunmaktadır. Toplam 10000 metrekare kapalı alan ihtiva ettiği bilinen tarihi kompleksin döneminin bölgedeki en modern işletmesi olduğu varsayılmaktadır.Fatih dönemi ve daha öncesinde yöredeki zengin demir yatakları göz önünde tutularak, buraya demir döküm merkezi kurulmuştur. Fatih'in, İstanbul'un fethinde burada dökülen top güllerini kullandığı bilinmektedir. İlçemizin ismi de buradan gelmektedir.
 

 

 

Dönemin en ileri teknolojisiyle döküm yapılan, Demirköy Tophane-i Amiriye İşletmeleri olarak anılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim yapılmıştır.
 

Dökümhanede, büyük ve küçük olmak üzere iki dökümhane bulunmaktadır. Büyük dökümhaneye 230 metre mesafede bulunan küçük dökümhanede iki ergitme fırını bulunmaktadır.
 

Daha önce kapsamlı bir işletme olduğu anlaşılan Dökümhâne'nin, II. Mahmud (M.1808-1839) döneminde esaslı bir biçimde ihya edildiği anlaşılmaktadır.